İbni Bibi. Anadolu Selçukî Devleti Tarihi: İbni Bİbi’nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden (1941)