Mehmet Özdoğan. Trakya’da Tarih Öncesi Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar (1983)