Mehmet Temel. İşgal yıllarında İstanbul’un sosyal durumu (1998)