Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)