Metin Sözen, Necdet Sakaoğlu. Şikârî Karamannâme (2005)