Əfzələddin Ə., Məmmədli Q. Türk savaş sənəti (1996)