Mühitdin Birgen. İttihad və Tərəqqidə on il: Azərbaycan 1922-1923-cü illərdə (2015)