Münevver Okur. Cem Sultan: Hayatı ve Şiir Dünyası (1992)