Murat Koraltürk. Erken Cümhuriyet döneminde ekonominin Türkleştirilmesi (2011)