Çobanlı M. Z., Çobanlı M. M. Borçalı toponimləri (1993)