Mustafa Keskin. Hindistan Müslümanlarının Millî Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları, 1919–1923 (1991)