Mustafa Müftüoğlu. Çankaya’da Kâbus: 3 Mayıs 1944 (1974)