Soltanova H. B., Ağakərimov M. M., Baba–zadə S. İ. Mehmanxana təsərrüfatı: dərslik (2005)