Nasir Purpirar. On iki əsr sükut. I kitab: Həxamənşilərin zühuru (2002)