Əmrahov M. İ., Əsədov N. N. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri, 1939–1945: metodiki vəsait (2006)