Necdet Kurdakul. Osmanlı İmparatorluğundan Orta Doğu’ya: Belgelerle Şark Meselesi (1976)