Necmettin Hacıeminoğlu. Karahanlı Türkçesi Grameri (1996)