Nesimi Yazıcı. İlk Türk–İslâm Devletleri Tarihi (1992)