Nevzat Şensizoğlu. Şah İsmail devrinde Anadolu’da Safevi-Alevi faaliyetleri. Yüksek lisans tezi (2005)