Atatürk’ün söylev ve demeçleri. Cilt: I-III (1997)