Məlikov R. S., İbrahimov N. Ə. Məktəblinin tarix lüğəti (2004)