Orhan Duru. Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları (1978)