Mir Cəlal, Xəlilov P. İ. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları (1988)