Abbasov Q. Ə. İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri (2006)