Məşədiyev Q. İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri (1990)