Abdullah Ekinci. Ortadoğu’da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)