Ərəbcə yerinə türkcə: qarşılama və uğurlama sözləri