İmanov R. C. Qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranması tarixindən (2006)