Rafiq bəy İsmayıl. İxşidlər dövləti, 935–969–cu illər (2007)