Raif İvecan. Osmanlı hakimiyetinde Revan, 1724-1746 (2007)