Muhammed bin Hâvendşâh bin Mahmûd Mîrhând. Gazneliler: Ravzatu’s–Safâ, Mülûk–i Gazneviyye (2017)