Kemal H. Karpat. Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (2001)