Recep Toparlı, Hanifi Vural, Recep Karaatlı. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (2007)