Refik Düzyol. Birinci Dünya Savaşı’nda Bitlis. Yüksek lisans tezi (1995)