Hami Uzal. 1895-1921 yılları arası Osmanlı, Fransız arşivlerinde Fransa’nın Ermeni politikası. Yüksek lisans tezi (2017)