Bağramyan R. H. Azərbaycanca–ermənicə lüğət (1987)