Məmmədova G. H., Hacıyeva S. X. Azərbaycan memarlıq tarixi. I cild: qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı (2013)