Quliyeva S. Z. Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi, 1930–1999–cu illər (2014)