Saadet Ş. Çağatay. Türk Lehçeleri Örnekleri: VIII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar yazı dili (1977)