Heydərov Ş. Ə. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili: dərslik (2011)