Saime İnal Savi. Bir Kürt Ağzı Üzerine Osmanlıca–Türkçe Denemesi (1992)