İbişov S. Ə. Quba xanlığının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat). Dissertasiya (2007)