Tahirzadə Ə. Ş. Salman Mümtaz: tərcümeyi-hal oçerki (2002)