Səmyuel Uimz. Ermənistan–terrorçu “xristian” ölkənin gizlinləri (2004)