Əmirli İ. C. Yaxın və orta şərq ölkələri feodalizm dövründə, III–XVII əsrlər (2016)