Sapar Kürenov. Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri (1997)