Dede Korkut Kitabı’nın Günbet yazması: inceleme, metin, dizin ve tıpkıbasım (2019)