Həsənli-Qəribova Ş. R. XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası (2015)