Fərəcov Ş. F. Ermənistan SSR-də Azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər). Dissertasiya (2014)