Şehabeddin Tekindağ. Anadolu’da Türk Tarihi ve Kültürü (1967)